Prosjektet er ferdig – rapporten er klar!

20151009_094205Prosjektet Vestfold sett fra luften er avsluttet og prosjektrapporten er ferdig. Vi har forsøkt å nå publikum via forskjellige digitale kanaler, og det største engasjementet har vi oppnådd gjennom Facebooksiden Vestfold sett fra luften, som derfor vil bli videreført!

Vestfoldmuseene vil takke Kulturrådet for prosjektmidler og Vestfold fylkeskommune ved Kulturarv for tilskudd til prosjektet. Uten slik støtte utenfra ville vi ikke hatt mulighet til å gjennomføre dette prosjektet!

Her kan du lese rapporten: Prosjektrapport: Vestfold sett fra luften

Prosjektrapport snart klar!

Widerøe flyfoto Vestfold Sandefjord

Skip i opplag i ved Thorøya, Sandefjord. Foto: Widerøe Flyveselskap A/S 1947.

Snart vil prosjektrapporten være tilgjengelig! Følg med på Facebook, Vestfoldmuseenes web-side og her, hvis du vil lese rapporten!

Vi takker Kulturrådet og Vestfold fylkeskommune som har støttet prosjektet økonomisk.

Nytt om prosjektets Facebook-side

Facebook-siden Vestfold sett fra luften er nå oppe i snart 600 likere, uten å ha gjort veldig mye for det. Dette viser hvilket potensial slike bilder har når det gjelder å engasjere publikum!

  • Da vi lå rundt 100-150 vurderte jeg å bruke noen kroner på Fb-annonsering, men et såpass lavt antall følgere er for lite til at markedsføringen kunne hatt særlig rekkevidde. I stedet satset vi/jeg på å poste 2-3 innlegg i uka, og deretter dele disse på egen tidslinje og i forskjellige Fb-grupper som «Larvik i gamle dager» osv. Disse gruppene har fra rundt 1000 til over 6000 medlemmer.
  • Vi har veldig stor aktivitet og rekkevidde på det vi gjør på Fb-siden, sammenlignet med andre sider med langt flere følgere. Dette skyldes nok at bilder fra lokalmiljøet er noe som fenger; folk kjenner seg igjen, og får lyst til å dele videre med andre som de vet kjenner seg igjen! Av og til blir det også en artig diskusjon, eller publikum kommer med interessante anekdoter om stedene vi poster bilder av, som f.eks. her om Marie Treschows Minne/Poliomyelittinstituttet i gruppen Tønsberg og omegn i gamle dager.
  • Jeg har vekslet mellom å poste hele bilder og utsnitt av bilder. Det er fint å zoome inn og ta ut detaljer som gatebilder, båter e.l. Fb-siden har et eget bildealbum med detaljer og utsnitt. Jeg har også postet bilder for å få hjelp til identifisering av sted.
  • Den største aktiviteten har hele tiden vært indirekte, altså utenfor selve siden, i de gruppene hvor vi deler sidens innlegg. Nå når vi har fått såpass mange følgere, ser det ut til at det blir mer og mer aktivitet direkte på Fb-siden i tillegg til aktiviteten på våre innlegg i gruppene. Vi forventer mer direkte aktivitet på Fb-siden etterhvert som antallet som liker oss øker, men vi vil likevel fortsette å dele i grupper med lokal(histoirisk) tilsnitt.
  • Vi kommer til å fortsette å poste bilder, også etter prosjektets avslutning (feb-mars ’15).

Kristin Halaas, 8/1/15

Luftfotograferingens pionerer i Norge: brødrene Widerøe og brødrene Skappel

I 1934 slo brødrene Helge (1907-2001)  og Vilhelm Skappel (1911-1992) seg sammmen med brødrene Viggo (1904-2002) og Arild Widerøe (1908-1937) og dannet firmaet Widerøe Flyveselskap A/S. Arild Widerøe var en av fem personer som mistet livet i en flyulykke allerede i 1937.

Selskapets virksomhetsområder har gjennom årene inkludert skole-, taxi-, ambulanse-, og fotoflyvning, med både land og sjøflyruter. På 1960-tallet fikk selskapet bl.a. konsesjon på alle kortbaneruter i Nord-Norge og på Vestlandet.

Viggo Widerøe har en link til Vestfold, i og med at han var flyver på hvalfangstreder Lars Christensens Antarktisekspedisjon 1936-37. Her fløy han 10 000 km og kartla ca. 80 000 km² av kysten utenfor Dronning Maud land.

Fra 1935 drev de flyfotovirksomhet, denne foregikk i Widerøes foto- og kartavdeling. Avdelingen ble i 1970 solgt til Fjellanger i Trondheim, og fikk navnet Fjellanger Widerøe A/S. I løpet av 1970-tallet solgte Fjellanger skråfotoarkivet etter Widerøe Flyvefoto for å kunne finansiere et nytt bygg. Kommunene ble tilbudt å kjøpe skråfotoene. De fleste takket ja til dette tilbudet, og dette er bakgrunnen for at museer, arkiver, biblioteker og mange av kommunenes kulturkontorer i dag sitter på store arkiver med skråfoto fra Widerøe Flyvefoto A/S og Fjellanger Widerøe A/S.

Arild Widerøe. Ukjent fotograf. Oslo Museum.

Viggo Widerøe. Ukjent fotograf. Oslo museum.

Facebook-siden vår «tar helt av»!

For en uke siden laget vi en Facebook-side – Vestfold sett fra luften. Ikke så mange som liker oss enda, 58 stykker pr 19. november. Men engasjementet er stort! Sammenlignet med vår moderorganisasjon Vestfoldmsueene, som har over 800 «likere» er engasjementet og viraliteten på innlegg mangedobbelt. Dette er veldig gøy, og det viser et uutnyttet potensial når det gjelder å nå ut til publikum. Vi deler fra denne siden til diverse grupper på Facebook, og folk koser seg med å se ogdiskutere bilder fra gamle kjente trakter. Da er mye av hensikten oppnådd: nemlig at vi sprer det materialet vi har, til glede for brukere!

Det er ikke museene som eier kulturarven – det er brukerne! Vi bare forvalter den til beste for nåtidens og fremtidenes publikum.

Gårdsbruk i Botne, Holmestrand

Med diverse kartløsninger på nett til hjelp, har jeg identifisert de fleste bildene av gårder/gårdsbruk i Botne. Alle disse er samlet i et eget album på Flickr, med kartplassering, gårdsnavn og gård og bruksnummer. Vi vil gjerne vite det hvis du ser noen feil!

Her er fem gårder jeg ikke vet hvor er eller hva heter. Klikk på bildene for å få opp større bilder. Kan du hjelpe oss å identifisere dem? Du kan bruke kommentarfeltet her, du kan kommentere direkte under bildene på Flickr eller du kan gå inn på Facebooksiden vår Vestfold sett fra luften.